Projectes


 

Destaquem


Amb la implementació del nou contracte s’aproximen les àrees de contenidors a la ciutadania, augmentant els percentatges de recollida selectiva, i es reorganitzen els serveis de recollida i neteja viària fent-los més eficients econòmicament, més flexibles i més còmodes.

 

Situació d'inici

L’Ajuntament de Mataró va iniciar un procés participatiu, amb la col·laboració de l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, per recollir aportacions de la ciutadania per al disseny del nou servei de recollida de residus, neteja viària i de platges. Durant aquest procés es va prioritzar especialment la necessitat de millorar la neteja i l’estat de la xarxa de contenidors, així com de les seves ubicacions i voltants. Durant la diagnosi tècnica també es va detectar la necessitat d’adaptar la neteja viària a la realitat d’ús de l’espai urbà per part de la ciutadania i d’incrementar els percentatges de recollida selectiva.
 
Objectius

 • Millora i modernització del servei, reduint el cost del contracte
 • Racionalitzar els torns de treball, les rutes i les freqüències
 • Incrementar el nombre de contenidors per a la recollida selectiva
 • Homogeneïtzar i aproximar les àrees d’aportació
 • Substituir els contenidors deteriorats i assegurar la seva neteja i manteniment
 • Optimitzar la freqüència i torns de la recollida de voluminosos al carrer
 • Substituir els contenidors deteriorats i assegurar la seva neteja i manteniment
 • Implantar un servei de neteja viària variable i flexible adequat a la temporalitat i a la neteja personalitzada dels carrers
 • Analitzar la vida útil disponible de la maquinària i vehicles (auditoria / intervenció tècnica)

Desenvolupament

Fase 1: Disseny

 • Anàlisis de la situació actual amb una intervenció tècnica sobre la maquinària del contracte, en paral·lel al procés participatiu
 • Treball de camp per validar la situació tècnica del servei i les dades del procés participatiu
 • Anàlisi dels resultats i establiment dels objectius ambientals i tècnics del futur contracte
 • Estudi geogràfic de la ubicació i distribució de la xarxa de contenidors i detecció dels punts bruts i febles del servei
 • Plantejament de diverses hipòtesis o propostes tecnològiques pels futurs serveis i assistència en el procés de decisió
 • Elaboració de l’anàlisi econòmic i de costos de la gestió global dels residus i dels serveis de neteja viària

 

Fase 2: Contractació

 • Assistència en l’estratègia de contractació dels nous serveis i l’elaboració del plec tècnic
 • Implantació d’un model de retribució per objectius
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Links d'interès

Documentació relacionada

 

Consulta la resta dels nostres projectes