Projectes


 

Destaquem


El desenvolupament d’aquest projecte amb l’Ajuntament de Girona va permetre optimitzar i millorar el servei, adaptant-lo a les necessitats del territori i mantenint-ne el cost. A més, es va utilitzar la implementació de tecnologies GIS en el disseny dels serveis i es va dissenyar un model innovador de retribució lligada al control de qualitat.

 

Situació d'inici

El servei de recollida de residus i de neteja viària de la ciutat de Girona es trobava separat en diferents contractes. El servei de recollida estava organitzat en múltiples sistemes i el servei de neteja viària requeria una adaptació a les necessitats i al creixement de la ciutat.
 
Objectius

 • Unificar el servei en un únic contracte
 • Unificar el sistema de recollida
 • Homogeneïtzar les àrees d’aportació
 • Incrementar el nombre de contenidors de recollida selectiva, potenciant la recollida soterrada
 • Implantar el servei de recollida selectiva al casc històric
 • Crear serveis específics per la millora de la neteja de l’entorn urbà
 • Analitzar la vida útil disponible de la maquinària i vehicles (auditoria / intervenció tècnica) i renovar part de la maquinària i dels contenidors
 • Implantar un mecanisme de control de qualitat vinculat a la retribució del contracte

Desenvolupament

Fase 1 - disseny

   • Anàlisis de la situació actual amb intervenció tècnica sobre la maquinària del contracte
   • Estudi d’unificació laboral dels treballadors adscrits als diversos contractes
   • Treball de camp per validar la situació tècnica del servei
   • Anàlisi dels resultats i establiment dels objectius ambientals i tècnics del futur contracte
   • Estudi geogràfic de la ubicació i distribució de la xarxa de contenidors
   • Estudi de capacitats dels serveis de neteja viària i determinació de freqüències i zonificació raonable pels futurs serveis
   • Elaboració de l’anàlisi econòmic i de costos de la gestió global dels residus i dels serveis de neteja viària

 

Fase 2 - contractació

   • Assistència en l’estratègia de contractació dels nous serveis
   • Elaboració del plec tècnic
   • Implantació d’un model de retribució lligada al control de qualitat
   • Assistència a la valoració d’ofertes en el procés d’adjudicació
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Links d'interès

 

Consulta la resta dels nostres projectes