Projectes

Ajuntament de Mataró

Estudi d’alternatives de gestió dels nous serveis de recollida de residus, la neteja viària i la neteja de les platges i assistència a la seva contractació.

COAMB

Curs de formació sobre disseny, gestió i licitació de contractes i licitacions de serveis de recollida i neteja viària, adreçada a tècnics municipals o altres professionals del sector.

Ajuntament de Badalona

Disseny dels nous serveis i col·laboració en la redacció del PCT i en l'adjudicació del contracte. Control tecnològic de la qualitat i seguiment de la millora contínua.

Ajuntament de Parets del Vallès

Disseny dels nous serveis, redacció del PCT, col·laboració en l'adjudicació del contracte, control tecnològic de la qualitat i seguiment de la millora continua.

Principat d'Andorra

Estudi d’alternatives de gestió dels nous serveis de recollida de residus i proposta d'unificació dels serveis de les set parròquies.

Ajuntament de Girona

Disseny dels nous serveis de recollida de residus, la neteja viària i la deixalleria municipal i assistència a la redacció del PCT i en l'adjudicació del contracte.

Ajuntament d'Esparreguera

Auditoria econòmica del contracte sortint, disseny dels nous serveis, col·laboració en la redacció del PCT i procés d'adjudicació i intervenció tècnica del contracte finalitzat.

Ajuntament d'Alella

Estudi d’alternatives de gestió dels nous serveis de recollida de residus i suport en la redacció del Plec de Clàusules Tècniques.

Consell Comarcal del Tarragonès

Estudi d’alternatives de gestió dels nous serveis de recollida de residus i neteja viària, implantació de la Recollida de la FORM i impuls de l'autocompostatge casolà de FORM.

Intendencia Municipal de Montevideo

Diagnosi de la situació actual i disseny per la reorganització del sistema de recollida de residus i neteja viària de la Intendencia de Montevideo.

Ajuntament de Calonge

Estudi d’alternatives de gestió dels nous serveis de recollida de residus, la neteja viària i la gestió de les deixalleries.

Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Estudi econòmic per la valoració del sistema de taxes de recollida de residus i proposta de noves tarifes de la taxa de recollida de residus.

Consulta la resta dels nostres projectes