Projectes

 

Destaquem


L'objectiu d'aquest projecte és analitzar nous escenaris de serveis de recollida de residus per escollir quin s'adapta millor a les possibilitats tècniques i econòmiques del municipi. Aquest anàlisi s'efectua analitzant el cost global de la gestió dels residus i per tant és important l'estimació de les quantitats de residus  recollides selectivament que permet assolir un o un altre model de serveis. S'analitza també el servei de neteja viària i la neteja de les platges, on s'indiquen tot un seguit de propostes de millora. Finalment s'estudia un canvi de l'ubicació de la deixalleria municipal proposant la despesa de construcció i explotació d'una nova instal·lació.

Situació d'inici

El contracte de serveis ambientals de recollida de residus, neteja viària i neteja de les platges està a punt de concloure. És el moment d'analitzar les diferents possibilitats de gestió dels futurs serveis per part de l’Ajuntament de Calonge. Per això s'analitza el municipi territorialment i es proposen diversos models i sistemes de recollida per tal d'adaptar els serveis al tramat urbà del municipi. S'observen les mancances i possibilitats de millora dels serveis de neteja viària, neteja de les platges i serveis de deixalleria, i es proposa un anàlisi tècnic i econòmic de les diferents opcions estudiades que s'han considerat que són viables en la seva implantació en el municipi. 
 

Objectius

 • Millora i modernització del servei, reduint el cost del contracte
 • Estudiar un nou model de recollida Porta a Porta, Sistemes automàtics de recollida i renovació del model de servei actual.
 • Racionalitzar els torns de treball, les rutes i les freqüències de neteja.
 • Incrementar el nombre de contenidors per a la recollida selectiva
 • Homogeneïtzar i aproximar les àrees d’aportació
 • Substituir els contenidors deteriorats i assegurar la seva neteja i manteniment
 • Optimitzar la freqüència i torns de la recollida de voluminosos al carrer
 • Substituir els contenidors deteriorats i assegurar la seva neteja i manteniment
 • Implantar un servei de neteja viària variable i flexible adequat a la temporalitat i a la neteja personalitzada dels carrers

Desenvolupament

Fase 1: Disseny

 • Anàlisis de la situació actual 
 • Treball de camp per validar la situació tècnica del servei 
 • Anàlisi dels resultats i establiment dels objectius ambientals i tècnics del futur contracte
 • Estudi geogràfic de la ubicació i distribució de la xarxa de contenidors i detecció dels punts bruts i febles del servei
 • Plantejament de diverses hipòtesis o propostes tecnològiques pels futurs serveis 
 • Elaboració de l’anàlisi econòmic i de costos de la gestió global dels residus i dels serveis de neteja  

 

 

 

 

 

 

 

 

Links d'interès

 

Consulta la resta dels nostres projectes