Projectes


 

Destaquem


La formació que imparteix LOVIC té com a objectiu dotar als professionals del sector, tant de l’àmbit públic com privat, de les eines i coneixements bàsics necessaris per poder dissenyar, gestionar i avaluar serveis de recollida de residus i neteja viària i de platges des d’un punt de vista d’optimització de recursos i millora contínua.

 

 

Situació d'inici

L’Escola de Formació del Col•legi d’Ambientòlegs de Catalunya prepara uns cursos formatius per professionals del sector públic i privat relacionats amb els Contractes i Licitacions dels Serveis de Recollida de Residus i de la Neteja Viària. Es demana la col•laboració a LOVIC per tal de realitzar les sessions formatives corresponents al disseny dels serveis de recollida de residus en contenidors i de neteja viària i de platges, així com la dels instruments de millora contínua dels serveis dins dels Plecs de Condicions.
 
 

Contingut dels cursos

 • Servei de recollida de residus en contenidors
  • Presentació dels sistemes existents de recollida de residus en contenidor
  • Consideracions prèvies al disseny (característiques urbanes, tipus residu, vehicles...)
  • Paràmetres bàsics pel càlcul (densitats, volums...)
  • Fases del càlcul pel dimensionament del servei
  • Càlcul del cost del servei
  • Balanç econòmic de la gestió dels residus pel municipi
 • Servei de Neteja Viària
  • En què consisteix la neteja viària i serveis bàsics existents
  • Factors que influeixen en el servei de neteja viària
  • Dimensionament del servei bàsic (càlculs de capacitats i rendiments)
  • Altres serveis complementaris de neteja
  • Organització dinàmica del servei
 • Servei de Neteja de Platges
  • Àmbits d’actuació
  • Criteris, legislació i altres aspectes que afecten el servei de neteja de platges
  • Tipologia i desenvolupaments de serveis (mecànic – manual)
  • Maquinària
 • Instruments de millora contínua dins els Plecs de Condicions
  • Tipologia de models de contractació
  • Control de qualitat
  • Millora continua
  • Retribució variable per objectius (en funció del servei)

 

Links d'interès

Documentació relacionada

 

Consulta la resta dels nostres projectes