Projectes


 

Destaquem


L’Ajuntament de Parets del Vallès disposa d’un sistema per avaluar el compliment dels serveis de recollida de residus i neteja viària contractats. Aquesta eina permet la retribució en funció dels serveis prestats i els resultats assolits.

 

Situació d'inici

LOVIC fa un acompanyament a l'Ajuntament de Parets del Vallès en el procés de canvi del contracte, realitzant un suport en l'elaboració del Plec de Condicions tècniques del contracte de recollida de residus i neteja viària. Aquest Plec preveu la implementació del servei de control de qualitat del servei i la retribució per objectius.
 
Objectius

 • Establir les condicions exigides en el Plec de Condicions de Tècniques i un sistema de retribució per objectius del servei.
 • Realitzar una auditoria completa dels serveis de recollida i neteja per tal de visualitzar el grau de compliment de les prestacions i la seva efectivitat en la via pública.
 • Vincular els resultats de l’auditoria als indicadors de seguiment
 • Aplicació del model de retribució per objectius

Desenvolupament

 • Suport en l'elaboració del Plec de Condicions Tècniques
 • Revisió de l’execució del servei per controlar la realització efectiva dels serveis
 • Revisió del grau de compliment dels serveis
 • Revisió de la qualitat de la neteja en els sectors i vials principals, mesurant l’eficàcia del servei per cada un dels serveis bàsics de neteja contractats
 • Revisió de les condicions de conservació i imatge dels equips, mitjançant una auditoria de la maquinària i equips adscrits als serveis de neteja
 • Revisió de l’estat funcional, de conservació i neteja de la xarxa de contenidors adscrits al servei i instal·lats en la via pública
 • Auditoria de les instal·lacions de l’empresa contractista
 • Establiment dels percentatges mínims o valors mínims exigits, i la seva vinculació en la retribució per objectius
 • Anàlisis de les dades resultants i aplicació de descomptes directes en les certificacions o en la retenció anual corresponent a la retribució per objectius, en funció del compliment dels percentatges mínims o valors establerts

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Consulta la resta dels nostres projectes